NAŠA ZADUŽENJA

– Računovodstvene usluge
– Priprema, štampanje i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade u poštanske sandučiće
– Izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave ZEV-a u slučaju da ista ostvaruje prihod po
osnovu davanja pod zakup zajedničkih delova zgrade
-Posredovanje pri pregovorima sa bankom o kreditnom zaduženju ili oročenju Vaših sredstava
-Apliciranje za donatorska sredstva za povećanje energetske efikasnosti

– Očuvanje i povećanje vrednosti imovine stambene zajednice, samim tim i vrijednosti VAŠIH
STANOVA