NAŠA ZADUŽENJA

–  Pomoć pri registraciji stambene zajednice, izrade pečata, pribavljanje PIB-a
– Zastupanje zajednice pred trećim licima (zastupanje ZEV-a pred firmama izvođačima radova,
firmama za održavanje liftova, uvođenje video nadzora i slično.)
– Uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima i zakupcima posebnih delova zgrade. Ovo je jako
bitno kako bi se u svakom trenutku znalo ko ima ključeve od određenog stana ukoliko se desi neki
kvar.
– Priprema ugovora sa trećim licima
– Informisanje stanara i izrada polugodišnjeg izveštaja
– Izrada Plana za tekuće održavanje i Plana za investiciono održavanje
– Komunikacija sa svim institucijama od značaja za zgradu (Elektroprivreda, Toplana, Vodovod,
Gradska čistoća, Gradska uprava, Komunalna policija i drugo.)